Stokkemarke – foreninger

 

Foreninger og udvalg

Foreninger og udvalg. Du klikker i fanen og kan så "skolle" i rammen hvis ikke hele teksten kan ses.
Mail endelig hvis der er problemer.

Badminton Klubben

Spillested: Stokkemarke hallen på mandage og onsdage, fra medio august, til juni. timer kan fås ved henvendelse til bestyrelsensom består af:

Klaus Christensen tlf 30271204
Hans Chr. Højbjerg tlf 54711447
Benny Green tlf 60197485
Jan Mikuta tlf 54711397
Rene Hansen tlf 54712086

Beboerforeningen

Vær med i din by, vær med til at udvikle og bevarer, bliv medlem af Stokkemarke Beboerforening

Foreningens formål er at varetage beboernes tarv. Enhver beboer i Stokkemarke sogn kan blive medlem.

Stokkemarke Beboerforening medvirker ved en lang række aktiviteter i byen, fx:

· Som formand i ”Brugerrådet” der administrere brug af ”Beboerhuset”, (der er placeret i en del af ”Det gamle bibliotek”/”Den gamle skole) på Tjennemarkevej 4

· Står for flaghejsning på udvalgte mærkedage

· Har et udvalg, der udgiver ”Stokkemarke Beboerblad” og driver hjemme- siden www.stokkemarke.dk.
(Alt arbejde er frivilligt og ulønnet, undtagen er dog selve trykningen af ”Stokkemarke Beboerblad”. Vi har derfor stærkt brug for sponsorer og annoncører)

· Har indgået en aftale med Lollands kommune om ”Mejeriet” - et grønt aktivt område, hvor før det gamle, nu nedrevne, mejeri lå. Et udvalg ”Mejeri - udvalget” har udarbejdet et foreløbigt prospekt for udvikling og vedligeholdelse af området, samtidig søges fonde og iværksættes projekter af udvalget

Medlemskab for 1. år ... kr. 100.- · Konto : Reg.0681 konto nr. 2892110569, eller kontakt : Solveig Clausen · tel.: 5471 1651.
Ny medlemmer og sponsorer er meget velkomne, kontakt gerne formanden; Solveig Clausen · tel.: 5471 1651

Nye bestyrelsen i 2013/2014:
Formand: Solveig Clausen · tel.: 5471 1651
Næstformand: Kaj Andersen · tel.: 5471 1125
Besyrelsesmedlemmer:
Lise Andersen · tel.: 5471 1125
Steen Quistgaard · tel.: 2082 1001
Suppelanter:
Hans Odsgaard
Ivar Eliassen
Boye Clausen
Kassér:

Brugerrådet

Det nuværende brugerråd består af:

Beboerforeningen (formand) Solveig Clausen
Ungdomsskolen Søren Anker Christensen
Husholdningsforeningen Karen Margrethe Clausen
SUF’s venner Jette Ellehammer
Pensionist foreningen Ivar Eliassen

Brugerrådet regnskab fremlægges på beboerforeningens generalforsamling, ligesom også andre medlemmer (foreninger) til brugerrådet kan vælges.
Ovenstående oplysninger vil fremover fremgå af beboerbladets net udgave www.stokkemarke.dk under bjælken: foreninger (øvrige)
Konkret information om brugerrådets virke vil fremgå direkte i "Stokkemarke Beboerblad", eller kan oplyses ved henvendelse til et af medlemmerne.

Gymnastik foreningen

Stokkemarke Gymnastikforening

Damerne begynder d. 17. september 2014 kl. 18.00 i Hallen

Herrerne begynder i uge 43

Løbetræning fra d. 17. september 2014:
Onsdag kl. 17.15 – 15.45, Søndag kl. 16.00 – 16.30

Formand: Vibeke Smith ; tel.: 54711211 ; mail: VibekeSmith@DLGmail.dk

Husholdningsforeningen

Bestyrelsen: 2015/2016

formand: Karen Margrethe Clausen 54 711132/51319526
n. formand: Solveig Clausen 22 782638
kasserer: Irene Alstrøm 40636664
sekretær: Birthe Johansen 23377191

Inger- Margrethe Christensen 22302420
Lis Christensen 51742401
Inger Pedersen 54711458

Suppleanter: Else Ruus 21477801 Ulla Persson 5 4711134

Stokkemarke- og Omegns Husholdningsforening
Vi er en Kommunalt registreret forening som holder til i
Stokkemarke Gl. Skole / Kulturhus · Tjennemarkevej 4, 4952 Stokkemarke. Parkering via Studiestræde
Foreningens formål er kulturel oplysning/oplevelse samt Information, dygtiggørelse indenfor husholdning og ikke mindst socialt samvær.
Program laves hvert år varieret og kan indeholde alt lige fra noget om fødevare f.eks. besøg af kogekone eller slagter som demonstrerer hvordan vi skal behandle og tilberede forskellige råvarer, lysbilled- foredrag af rejsebeskrivelser, underholdning som musik - sang eller ture ud af huset f.eks. besøg hos kunsthåndværkere, virksomheder og lignende men også enkelte busture til teater i KBH alt efter hvad medlemmerne ønsker og bestyrelsen kan opfylde.
Der holdes årligt 8 arrangementer, sidste torsdag i måneden, med start i august og sluttes med generalforsamling i april.
Tag naboen eller veninden under armen - kom til vores arrangementer og se hvor dejlige oplysende og oplevelsesfulde aftener vi har både socialt, kulturelt og åndeligt.
Alle møder starter kl. 19.00 hvis andet ikke er oplyst i programmet.
Medlemskort årligt kr. 200,-
Gæster pr. gang kr. 40,-

Øvrige oplysninger i Stokkemarke Beboerblad

Ungdomsforeningen

Data følger

Pensionistforeningen

Hvem er vi

Foreningen vil gerne medvirke til at skabe en indholdsrig og meningsfyldt tilværelse for medlemmerne

Foreningen vil gerne fremme samarbejde og sammenhold med alsidige aktiviteter

Hvad sker der

I vinterhalvåret mødes vi til foredrag, musikalsk underholdning, bankospil, dans, julefrokost og generalforsamling

I sommerhalvåret er der halv- og heldagsudflugt

Hvor er vi
Stokkemarke Kultur- Beboerforening // Gamle Skole, Tjennemarkevej 4

Hvordan kontakter du os

Ring til et medlem af bestyrelsen
Ivar Eliassen tlf. 54 71 21 13
Inge Larsen tlf. 54 76 21 91
Inga Rasmussen tlf. 54 71 15 10
Annelise Vestergård tlf. 30 23 52 64
Hanne Jacobsen tlf. 28 26 07 60
Niels Mathiasen tlf. 54 94 13 55


Foreningens aktuelle aktiviteter, nyheder og referater finder du i beboerbladet

Petanque Klubben

Formand : Kurt Jørgensen

SUF´s venner

Jette 54711506 · Lene 22441922 · Susanne 60942424 · Lykke 31552112
Bente 28714805 · Leif 23486190 · Ib 29854192

Venneforeningen for Plejehjemmet

Lise Andersen
Tove Carlsson
H. Christensen
Solveig Clausen
Inga Rasmussen

 

Suppleanter:
Margrethe Christoffersen
Birthe Jacobsen
Beboerrepræsentant:
Karin Müller
Personalerepræsentant:
Max Broms

Hallen/Hallens Fond

data følger

Meninghedsrådet

Stokkemarke Sogns Menighedsråd:
Hanne Krog Eliassen (Formand)
Birthe Johansen (Næstformand)
Karen Hansen (Kirkeværge)
Karsten Rasmus Nielsen Borre (Kasserer)
Jørn Bo Andersen (Kontaktperson)
Inger M Christensen (Menigt medlem)
Karsten Rasmus Nielsen Borre (Menigt medlem)
Birthe Johansen (Formand for valgbestyrelsen)

Mejeriudvalget

Mejeri-udvalget er et udvalg under "Stokkemarke Beboerforening".
Udvalget arbejder med udvikling af det 9000 m2 område, som byen har overtaget for min. 10 år fra Lollands Kommune, efter kommunen har købt grunden og nedrevet den gamle ruin som "det gamle mejeri" var endt op som.
Udvalget arbejder sammen med lokale sponsorer, kommunen og andre frivillige – samtidig med der søges forskellige fondsmidler –for at skabe et nyt aktivt grønt område, som hænger sammen med de grønne stier der både føre ud i området til fx. Knuthenlund og ind i byen til motionsområde,Torv, Kirke, Dagli´Brugs, Bager og selvfølgelig Hallen m.m. Kontakt: stb@stokkemarke.dk/tel.: 2082 1001. Se mere her

Stokkemarke Brugsforening

Dagli´Brugsen i Stokkemarke har på sit møde d. 16 april 2013 har konstitueret sig som følger:

Formand Egon Jakobsen, Havløkkevej 47, 4952 Stokkemarke telf. 54 78 93 87
Næstformand Peter Yttesen, Havløkkevej 21, 4952 Stokkemarke telf. 54 78 25 00
Sekretær, Birte Johansen, Sursvej 2, 4952 Stokkemarke telf. 54 71 11 15
Bestyrelsesmedlem Torben Skude, Rørmarksvej 5, 4952 Stokkemarke telf. 54 71 12 81
Bestyrelsesmedlem Joan Thorlin, Knuthenlundvej 6, 4952 Stokkemarke telf. 54 71 12 68
Bestyrelsesmedlem Inger-Margrethe Christensen, Abedvej 6, 4920 Søllested telf. 54 71 12 97
Bestyrelsesmedlem Solveig Clausen, Vestre Landevej 253, 4952 Stokkemarke Mobil: 22 78 26 38
Bestyrelsessupleant Birthe Jensen, Blansmosevej 9, 4952 Stokkemarke telf. 20 67 96 56

 

Content 14