Stokkemarke_kort

Spor i Landskabet, Torvet i Stokkemarke

Tjennemarkevej

Stokkeamrke Kirke

Indvielsen d. 22. maj (2011) af "Nye Spor i Landskabet" startede på Torvet

Spor på Torvet og Nye Spor i Landskabet den 22. maj startede på Torvet i Stokkemarke og fortsatte til Knuthenlund.
Der var mødt rigtigt mange op til den festlige åbning af de to nye Spor i Landskabet. Lolland Brandvæsens Orkester lagde ud med glad musik kl.10.00. Solen var fremme fra starten og varmed til at give en dejlig stemning. Daniel Blak Pedersen, Byrådet, bød velkommen og efter Steen Quistgaard, fra kontaktudvalget, og John Rasmussen, talte fødevareminister Henrik Høegh, som derefter klippede snoren over som den officielle markering af de nye Spor i Landskabet.
Så var det tid til en lille forfriskning, før det allerede kl. 10.45 gik videre, enten til fods eller på cykel, af en ef de nye stier mod Knuthenlund. Her blev der igen budt på musik af Lolland Brandvæsens Orkester fulgt op af Daniel Blak Pedersen, Byrådet, hvorefter fødevareminister Henrik Høegh i sin tale var inde på Lollands rolle i fødevarerproduktion, både med den prisorinterede produktion, men i høj grad også med fokus påden lokale og økologiske produktion og udvikling af landbruget.
Susanne Hovmand-Simonsen, Knuthenlund Gods, fulgte tråden op i sin velkomst, og inviterede derefter på en rundtur. Lollands kommune stod for dette spændene arrangement, hvor også Stokkemarke Beboerforening bidrog med praktisk hjælp.

Se flere billeder her:
 

Artikel: Steen Quistgaard

Området omkring Torvet

Sammenhænget mellem Torvet, Kultur- Beboerhuset, Stokkemarke gamle Skole, den nye skole (de store rødstens bygninger), Kirken og Hallen (bag den nye skole) er tydelig. Det er et stærkt omdrejningspunkt for byen. Derfor udgår "Spor i Landskabet" også herfra (folder om turene findes i de gule standere foran Kultur- Beboerhuset.
På "Torvet" foran Kirken (mod Vestre Landevej), har der tidliger været assyl/fattighus, og i mange år var det blot et lille grønt område. En (område-) fornyelse i 2011, giver nu rum til sammenhæng og - også for dig/jer - en mulighed for stille og roligt at nyde området fra de opstillede borde/bænke. Husk, der er både Brugs og Bager lige ved Torvet. Bageren er skråt til højre på Hovedgaden (Vestre Landevej) og Brugsen ligge få hundrede meter nede af Hovedvejen til venstre (> hvis du står på Torvet med Kirken "i ryggen").

Byen

QR-koder. Historiens enkle vej til byen.
Mange har levet i byen i en tid hvor byen både var en selvstændig kommune, og samtidig en vigtigt og driftig handelsby. Vores historiker, Henning Rasmussen, fortæller, krydre data og faktiske oplysninger med egne oplevelser og erindringer.
Vi håber du/I - som turist på gennemrejse, ny-tilflytter eller beboer med mange år i byen, vil få et historisk perspektiv, der giver flere oplevelser og glæder ved at færdes i by og område.
QR-koderne er et nyt tiltag, der skal viser steder, huse og sammenhæng i byen. Find QR-koderne på/ved husets postkasse eller på "Mejeriet", Vestre Landevej 291, her kan du se byen samlet i det historiske sammenhæng (fra sommeren 2016). Nyd samtidig "Mejeriet" - byens have.
Velkommen til by og område!