Stokkemarke_kort

Stokkemarke Station

Sursvej 19

Stokkemarke Station
Tidslinie_kirken

Den tidligere Station
Huset er opført 1923 til Stokkemarke Station på Maribo –Torrig jernbane.
12. april 1924 kørte det første tog på denne strækning. Stationens areal var det største på banestrækningen.
Foruden stationsbygningen blev bygget et pakhus med rampe i højde med bunden i en godsvogn.
Der var 3 sidespor.
Et spor gik ud til købmand Peder Andersen der fik træ og benzin produkter leveret med banen i gods - og tankvogne.
Et spor gik til et stort lager ejet af et foderstoffirma.
Det tredje spor gik til en rampe hvorfra man kunne læsse levende svin ind i en godsvogn, for transport til Maribo svineslagteri.
Passagermæssigt blev banen ingen succes, og da godsmængden gik over på lastbiltransport, voksede underskuddet.
I 1938 opsagde 2 kommuner aftalen om underskudsdækning, og banens skæbne var afgjort. Den 28. februar 1941 kørte det sidste tog!

1924 – 1941: stationsforstander og postmester A. Petersen.
Bygningen og pakhuset ejes nu privat

Historie:Banens køreplan var først og fremmest lagt an på passagerer til Maribo. Den hurtigste rejse til Nykøbibg F., med togskifte i Maribo og retur, kunne begynde ca. 13.30 fra Stokkemarke med tilbagekomst i Stokkemarke ca. Kl. 18.30.
Da det sidste tog den 28-2 1941 kl. 14.30 holdt på stationen fik jeg et brev med det allersidste tog til Maribo.

Artikel: Henning Rasmussen

Området omkring Kirken

Sammenhænget mellem Torvet, Kultur- Beboerhuset, Stokkemarke gamle Skole, den nye skole (de store rødstens bygninger), Kirken og Hallen (bag den nye skole) er tydelig. Det er et stærkt omdrejningspunkt for byen. Derfor udgår "Spor i Landskabet" også herfra (folder om turene findes i de gule standere foran Kultur- Beboerhuset.
På "Torvet" foran Kirken (mod Vestre Landevej), har der tidliger været assyl/fattighus, og i mange år var det blot et lille grønt område. En (område-) fornyelse i 2011, giver nu rum til sammenhæng og - også for dig/jer - en mulighed for stille og roligt at nyde området fra de opstillede borde/bænke. Husk, der er både Brugs og Bager lige ved Torvet. Bageren er skråt til højre på Hovedgaden (Vestre Landevej) og Brugsen ligge få hundrede meter nede af Hovedvejen til venstre (> hvis du står på Torvet med Kirken "i ryggen").

Byen

QR-koderne. Historiens enkle vej til byens historie.
Mange har levet i byen i en tid hvor byen både var en selvstændig kommune, og samtidig en vigtigt og driftig handelsby. Vores historiker, Henning Rasmussen, fortæller, krydre data og faktiske oplysninger med egne oplevelser og erindringer. Vi håber du/I - som turist på gennemrejse, ny-tilflytter eller beboer med mange år i byen, vil få et historisk perspektiv, der giver flere oplevelser og glæder ved at færdes i by og område.
QR-koderne er et nyt tiltag, der skal viser steder, huse og sammenhæng i byen. Find QR-koderne på/ved husets postkasse eller på "Mejeriet", Vestre Landevej 291, her kan du se byen samlet i det historiske sammenhæng (fra sommeren 2016). Nyd samtidig "Mejeriet" - byens have.
Velkommen til by og område!