Stokkemarke_kort

Stokkemarke Dagli` Brugs

Vester Landevej 239

Stokkeamrke Kirke

Stokkemarke Dagli` Brugs,
I 1905 stiftedes Andelsforeningen ”Stokkemarke Brugsforening”.
Brugsforeningen havde butik, lager og bolig for uddeleren og personalet. (Vestre Landevej 257).
I 1937 flyttede man mod øst i byen, og byggede ny forretning, lager, mølleri for korn og foderstoffer, samt bolig for uddeler og personale.
1967 opførtes et nyt butikslokale på nabogrunden og de hidtidige bygninger blev solgt. I 1978 tilbagekøber brugsforeningen de gamle bygninger til nedrivning, og der foretages udvidelser af butikslokalerne i flere omgange.
O.K. benzintanken er også placeret på denne grund.
Lagerbygningen der ligger ved parkeringspladsen er delvis resterne af lagerbygningen som oprindeligt lå ved jernbanestationen (Sursvej 19) og senere ved bygningen af 1937. Undervejs har Brugsforeningen skiftet navn til Dagli`Brugsen.
Uddelere, som har haft særlig stor betydning kan nævnes:
J.P. Brandt og Børge Christensen.
Historie:Uddeler J.P. Brandt var født i Sønderjylland. Medens landsdelen var tysk (1864 -1920) var Brandt med i 1. Verdenskrig.
Han havde været krigsfange i Frankrig i mere end 4. År, og var her blevet kæderyger, fortalte han. Det sås også tydeligt på hans fingre.

Artikel: Henning Rasmussen

Området omkring Torvet

Sammenhænget mellem Torvet, Kultur- Beboerhuset, Stokkemarke gamle Skole, den nye skole (de store rødstens bygninger), Kirken og Hallen (bag den nye skole) er tydelig. Det er et stærkt omdrejningspunkt for byen. Derfor udgår "Spor i Landskabet" også herfra (folder om turene findes i de gule standere foran Kultur- Beboerhuset.
På "Torvet" foran Kirken (mod Vestre Landevej), har der tidliger været assyl/fattighus, og i mange år var det blot et lille grønt område. En (område-) fornyelse i 2011, giver nu rum til sammenhæng og - også for dig/jer - en mulighed for stille og roligt at nyde området fra de opstillede borde/bænke. Husk, der er både Brugs og Bager lige ved Torvet. Bageren er skråt til højre på Hovedgaden (Vestre Landevej) og Brugsen ligge få hundrede meter nede af Hovedvejen til venstre (> hvis du står på Torvet med Kirken "i ryggen").

Byen

QR-koder. Historiens enkle vej til byen.
Mange har levet i byen i en tid hvor byen både var en selvstændig kommune, og samtidig en vigtigt og driftig handelsby. Vores historiker, Henning Rasmussen, fortæller, krydre data og faktiske oplysninger med egne oplevelser og erindringer.
Vi håber du/I - som turist på gennemrejse, ny-tilflytter eller beboer med mange år i byen, vil få et historisk perspektiv, der giver flere oplevelser og glæder ved at færdes i by og område.
QR-koderne er et nyt tiltag, der skal viser steder, huse og sammenhæng i byen. Find QR-koderne på/ved husets postkasse eller på "Mejeriet", Vestre Landevej 291, her kan du se byen samlet i det historiske sammenhæng (fra sommeren 2016). Nyd samtidig "Mejeriet" - byens have.
Velkommen til by og område!