Placeholder image

Præstegaarden

Tjennemarkevej

Præstegaarden
 

Præstegaarden Tjennemarkevej
Stokkemarke Præsteembede var anset for ” et fedt embede”, idet der var et stort jordtilliggende ca. 25 ha., og landbrugets indtægter var præsteløn.
Indtil 1880-erne var præstegården en firelænget stråtækt gård.
I 1884 blev den nordlige længe med portrummet og østlængen med boligen nedrevet og den nuværende bolig opført. Vestlængen, en stor ladebygning og sydlængen, en staldbygning indrammede gårdspladsen, indtil en storm i januar 1958 væltede laden. Nye avlsbygninger blev opført og flyttet væk fra gårdspladsen i 1959. Året efter blev staldlængen udskiftet med et nybygget udhus.
I dag er præstegårdens jordtilliggende ca. 12 ha.. Jorden er bortforpagtet af menighedsrådet. Til embedet hører skoven ”Tammetangen” på ca, 7 ha. (Knuthenlundsvej 4). Den bestyres af menighedsrådet. Et lille hjørne af præstegårdshaven er fredskov.
Embedet har i nyere tid haft sognepræsterne :
1932-37: Pastor P. Holmstrup.
1937-72: Pastor V. C. Davidsen. (provst 1966-72).
1972-77: Pastor T. Dijnes.
1977-82: Pastor N. Toft.
1982- : Pastor P. Riis Kistrup.

Artikel: Henning Rasmussen

Området omkring Torvet

Sammenhænget mellem Torvet, Kultur- Beboerhuset, Stokkemarke gamle Skole, den nye skole (de store rødstens bygninger), Kirken og Hallen (bag den nye skole) er tydelig. Det er et stærkt omdrejningspunkt for byen. Derfor udgår "Spor i Landskabet" også herfra (folder om turene findes i de gule standere foran Kultur- Beboerhuset.
På "Torvet" foran Kirken (mod Vestre Landevej), har der tidliger været assyl/fattighus, og i mange år var det blot et lille grønt område. En (område-) fornyelse i 2011, giver nu rum til sammenhæng og - også for dig/jer - en mulighed for stille og roligt at nyde området fra de opstillede borde/bænke. Husk, der er både Brugs og Bager lige ved Torvet. Bageren er skråt til højre på Hovedgaden (Vestre Landevej) og Brugsen ligge få hundrede meter nede af Hovedvejen til venstre (> hvis du står på Torvet med Kirken "i ryggen").

Byen

QR-koder. Historiens enkle vej til byen.
Mange har levet i byen i en tid hvor byen både var en selvstændig kommune, og samtidig en vigtigt og driftig handelsby. Vores historiker, Henning Rasmussen, fortæller, krydre data og faktiske oplysninger med egne oplevelser og erindringer.
Vi håber du/I - som turist på gennemrejse, ny-tilflytter eller beboer med mange år i byen, vil få et historisk perspektiv, der giver flere oplevelser og glæder ved at færdes i by og område.
QR-koderne er et nyt tiltag, der skal viser steder, huse og sammenhæng i byen. Find QR-koderne på/ved husets postkasse eller på "Mejeriet", Vestre Landevej 291, her kan du se byen samlet i det historiske sammenhæng (fra sommeren 2016). Nyd samtidig "Mejeriet" - byens have.
Velkommen til by og område!