Placeholder image

Kultur-Beboerhus, Stokkemarke gamle Skole

Tjennemarkevej 4

Kultur_ BeboerhusKultur_ Beboerhus
Tidslinie_kirken

Idagbruges Kultur- Beboerhuset, som både Ungdomsskole/klub og som Beboerhus med mange arrangementer og fælles gøremål.

Historien: Kultur- Beboerhus, tidligere Stokkemarke gamle Skole og bibliotek
Bygget i 1905 som skolen, der afløste den tidligere skole fra 1820-erne (Tjennemarkevej 2).
Skolen havde 2 skolestuer, gymnastiksal samt bolig for 1 lærer i stuen, og lærerindebolig i loftsværelserne.
I 1950-erne blev gymnastiksalen inddraget til klasseværelse og lærerstaben forøget med en lærer.
Lærerstaben (1956) : Lærer C.C.Christensen. Lærer O. Volsing. Lærerinde Nikoline Hansen.

I 1962 blev en nybygget centralskole (Tjennemarkevej 10) taget i brug, og al undervisning og lærere flyttet hertil.
Sognerådet tilbød Stokkemarke Biblioteksforening den gamle skole til bibliotek efter en ombygning, der gav plads til voksenbibliotek i 2 sammenlagte skolestuer og børnebibliotek i 1 skolestue.
Biblioteket havde siden oprettelsen i 1936 haft udlån fra sognerådets mødelokale i ”Det gamle Elværk”. Foreningen ansatte en deltidsbibliotekar.
I 1974 overtog kommunen biblioteket, og efter få år blev det lukket og afløst af en bogbus.
Lærerboligen blev ombygget til brug for ungdomsskolen, som fortsat benytter lokalerne.
Bibliotekslokalet blev nu hjemsted for flere af sognets foreninger, men bl. a. lydforholdene var meget dårlige.
Efter en større istandsættelse i 2011, (områdefornyelse) har gjort lokalet meget brugervenligt, og Stokkemarke Gamle Skole er igen kommet til ære og værdighed som Sognets Beboerhus.
Se også indvielsen efter istandsættelsen af huset her

Artikel: Henning Rasmussen

Området omkring Torvet

Sammenhænget mellem Torvet, Kultur- Beboerhuset, Stokkemarke gamle Skole, den nye skole (de store rødstens bygninger), Kirken og Hallen (bag den nye skole) er tydelig.
Det er et stærkt omdrejningspunkt for byen. Derfor udgår "Spor i Landskabet" også herfra (folder om turene findes i de gule standere foran Kultur- Beboerhuset.
På "Torvet" foran Kirken (mod Vestre Landevej), har der tidliger været assyl/fattighus, og i mange år var det blot et lille grønt område. En (område-) fornyelse i 2011, giver nu rum til sammenhæng og - også for dig/jer - en mulighed for stille og roligt at nyde området fra de opstillede borde/bænke. Husk, der er både Brugs og Bager lige ved Torvet.
Bageren er skråt til højre på Hovedgaden (Vestre Landevej) og Brugsen ligge få hundrede meter nede af Hovedvejen til venstre (> hvis du står på Torvet med Kirken "i ryggen").

Byen

QR-koderne. Historiens enkle vej til byens historie.
Mange har levet i byen i en tid hvor byen både var en selvstændig kommune, og samtidig en vigtigt og driftig handelsby. Vores historiker, Henning Rasmussen, fortæller, krydre data og faktiske oplysninger med egne oplevelser og erindringer. Vi håber du/I - som turist på gennemrejse, ny-tilflytter eller beboer med mange år i byen, vil få et historisk perspektiv, der giver flere oplevelser og glæder ved at færdes i by og område.
QR-koderne er et nyt tiltag, der skal viser steder, huse og sammenhæng i byen. Find QR-koderne på/ved husets postkasse eller på "Mejeriet", Vestre Landevej 291, her kan du se byen samlet i det historiske sammenhæng (fra sommeren 2016). Nyd samtidig "Mejeriet" - byens have.
Velkommen til by og område!