Placeholder image

Stokkemarke Kirke

Tjennemarkevej

Stokkeamrke Kirke
Tidslinie_kirken

Idag bruges Kirken, ud over til de kirkelige handlinger, også til forskellige kulturelle arrangementer. Kirken indgår som flere andre steder som et naturligt mødested i byen.

Historien: Stokkemarke kirke og kirkegårde

Sognets ældste bygning er en af stiftets største landsbykirker. Dens grundsten er lagt i 1200-tallet ved bygningen af kor og apsis.
I 1400-tallet er skibet opført, og i 1660-erne er tårnet bygget. Våbenhuset er tilbygget i 1850-erne.
I tårnet hænger 3 kirkeklokker, hvor den største klokke måler 128 cm. i diameter, en usædvanlig størrelse for en kirkeklokke i en landsbykirke.
Træder du ind i kirkerummet, fanger dit øje straks de to glasmalerier, som udgør en del af alterpartiet. De er skabt af kunstneren Skovgård Petersen i 1937. Et stort maleri på nordvæggen var altertavle indtil 1937. Epitafiet på sydvæggen er sognepræst Pedersen Halses familie malet i 1680-erne. Lysekronerne, der blev ophængt i 1970, er nu ekstra tyverisikret efter 2 omgange med tyveri af lamperne indenfor de sidste par år.
I tiden efter Reformationen har kirken haft mange forskellige ejere, bl. a. nævnes biskop Thomas Kingo, Odense som ejer omkring året 1700.
Den sidste ejer var Knuthenborg gods, der overdrog kirken til menighedsrådet i 1912.

Kirkegårdene
Da man manglede gravpladser på den ”gamle” kirkegård indviedes i 1880 Annekskirkegården. På arealet havde indtil da ligget Kapellangården, bolig for sognepræstens hjælpepræst. Kirkegården er udvidet i 1940-erne.
Kort tid efter indvielsen af Annekskirkegården rejste sognets unge en stor mindesten for deres jævnaldrende fra sognet, som faldt i De slesvigske krige i 1848-49-50 og 1864.
I anlægget udenfor kirkegårdsmuren rejste sognet i 1920 en genforeningssten.
Se mere på planchen ved Kultur- Beboerhuset.

Artikel: Henning Rasmussen

Området omkring Kirken

Sammenhænget mellem Torvet, Kultur- Beboerhuset, Stokkemarke gamle Skole, den nye skole (de store rødstens bygninger), Kirken og Hallen (bag den nye skole) er tydelig. Det er et stærkt omdrejningspunkt for byen. Derfor udgår "Spor i Landskabet" også herfra (folder om turene findes i de gule standere foran Kultur- Beboerhuset.
På "Torvet" foran Kirken (mod Vestre Landevej), har der tidliger været assyl/fattighus, og i mange år var det blot et lille grønt område. En (område-) fornyelse i 2011, giver nu rum til sammenhæng og - også for dig/jer - en mulighed for stille og roligt at nyde området fra de opstillede borde/bænke. Husk, der er både Brugs og Bager lige ved Torvet. Bageren er skråt til højre på Hovedgaden (Vestre Landevej) og Brugsen ligge få hundrede meter nede af Hovedvejen til venstre (> hvis du står på Torvet med Kirken "i ryggen").

Byen

QR-koderne. Historiens enkle vej til byens historie.
Mange har levet i byen i en tid hvor byen både var en selvstændig kommune, og samtidig en vigtigt og driftig handelsby. Vores historiker, Henning Rasmussen, fortæller, krydre data og faktiske oplysninger med egne oplevelser og erindringer. Vi håber du/I - som turist på gennemrejse, ny-tilflytter eller beboer med mange år i byen, vil få et historisk perspektiv, der giver flere oplevelser og glæder ved at færdes i by og område.
QR-koderne er et nyt tiltag, der skal viser steder, huse og sammenhæng i byen. Find QR-koderne på/ved husets postkasse eller på "Mejeriet", Vestre Landevej 291, her kan du se byen samlet i det historiske sammenhæng (fra sommeren 2016). Nyd samtidig "Mejeriet" - byens have.
Velkommen til by og område!