top
Stokkemarke Beboerforening

Flagning
bladet
Placeholder image

Stokkemarke Beboerforening: Foreningens formål er at varetage beboernes tarv. Enhver beboer i Stokkemarke sogn kan blive medlem. Foreningen er formand i ”Brugerrådet” der administrere brug af ”Kultur- Beboerhuset”, der er placeret i en del af ”Stokkemarke Gamle Skole”. Tjennemarkevej 4 · Stokkemarke

Foreningen står for en række  aktiviteter fx. flaghejsning på udvalgte mærkedage, samt flere fælles arrangementer som fx Sankt Hans aften (i samarbejde med Mejeri-udvalget) og Juletræstænding på Torvet m.m.
Beboerforeningen arbejder sammen med bestyrelsen omkring udgivelsen af  ”Stokkemarke Beboerblad”,

Kontakt til Formanden for Beboerforeningen:
Solveig Clausen: Tel.: 5471 1651

Foreningen har indgået en aftale med Lollands kommune om overtagelse af det 9.000 m2 store området, det tidligere andelsmejeri, i en (foreløbig) 10 årig periode. (2016). Og i samarbejde med "Mejeri-udvalget" udviklet "Mejeriet" - byens grønne område. Her er både Shelter, borde/stole og et dejligt grønt område, som frit kan benyttes af alle.