top
Stokkemarke Beboerforening

Flagning
bladet
Placeholder image

Stokkemarke Beboerforening: Foreningens formål er at varetage beboernes tarv. Enhver beboer i Stokkemarke sogn kan blive medlem. Foreningen er formand i ”Brugerrådet” der administrere brug af ”Kultur- Beboerhuset”, der er placeret i en del af ”Stokkemarke Gamle Skole”. Tjennemarkevej 4 · Stokkemarke

Foreningen står for flaghejsning på udvalgte mærkedage, samt flere fælles arrangementer som fx Sankt Hans aften (i samarbejde med Mejeri-udvalget) og Juletræstænding på Torvet m.m.
Beboerforeningen har tidligere været udgiver af ”Stokkemarke Beboerblad”, samt drevet hjemmesiden www.stokkemarke.dk.
Stokkemarke Beboerblad og www.stokkemarke.dk drives i dag af en selvstændig forening, men stadig i tæt samarbejde med Beboerforeningen.

De nye vedtægter (217) kan ses her.

Foreningen har indgået en aftale med Lollands kommune om overtagelse af det 9.000 m2 store området, det tidligere andelsmejeri, i en (foreløbig) 10 årig periode. Mejeriudvalget (under Beboerforeningen) udvikler området til et fælles grønt område. Området hedder idag “Mejeriet - byens have”.