top
Stokkemarke Beboerforening

Flagning
bladet
Placeholder image

Stokkemarke Beboerforening: Foreningens formål er at varetage beboernes tarv. Enhver beboer i Stokkemarke sogn kan blive medlem. Foreningen er formand i ”Brugerrådet” der administrere brug af ”Kultur- Beboerhuset”, der er placeret i en del af ”Stokkemarke Gamle Skole”. Tjennemarkevej 4 · Stokkemarke

Foreningen står for flaghejsning på udvalgte mærkedage, samt flere fælles arrangementer som fx Sankt Hans aften (i samarbejde med Mejeri-udvalget) og Juletræstænding på Torvet m.m.
Beboerforeningen har desuden et udvalg, der udgiver ”Stokkemarke Beboerblad”, foruden at drive hjemmesiden www.stokkemarke.dk.

Foreningen har indgået en aftale med Lollands kommune om overtagelse af det 9.000 m2 store området, det tidligere andelsmejeri, i en (foreløbig) 10 årig periode. Mejeriudvalget (under Beboerforeningen) udvikler området til et fælles grønt område. Området hedder idag “Mejeriet - byens have”.