Stokkemarke Beboerforening

Stokkemarke Beboerforening Foreningens formål er at varetage beboernes tarv.
Enhver beboer i Stokkemarke sogn kan blive medlem.
Foreningen er formand i ”Brugerrådet” der administrere brug af ”Kultur- Beboerhuset”, der er placeret i en del af ”Stokkemarke Gamle Skole”.
Beboerforeningen står for flaghejsning på udvalgte mærkedage, samt flere fælles arrangementer som fx Sankt Hans aften (i samarbejde med Mejeri-udvalget) og Juletræstænding på Torvet m.m.
Beboerforeningen har desuden et udvalg, der udgiver ”Stokkemarke Beboerblad”, foruden at drive hjemmesiden www.stokkemarke.dk.
Beboerforeningen har indgået en aftale med Lollands kommune om overtagelse af det 9.000 m2 store området, det tidligere andelsmejeri, i en (foreløbig) 10 årig periode. Mejeriudvalget (under Beboerforeningen) udvikler området til et fælles grønt område. Området hedder idag “Mejeriet - byens have”.

Alt arbejde er frivilligt og ulønnet, undtagen er dog selve trykningen af ”Stokkemarke Beboerblad”.
Nye medlemmer og sponsorer er meget velkomne, kontakt gerne formanden; Solveig Clausen · tel.: 5471 1651

Placeholder imagePlaceholder imagePlaceholder image
Placeholder imagePlaceholder imagePlaceholder imagePlaceholder image

Motion MotionMotionMotionMotion


QR-koder. Historiens enkle vej til Stokkemarke. Se lidt af det nye projekt der er under udvikling af Mejeriudvalget.
 
Stokkemarke.dk er web-side for by og sogn/område. Siden er drevet af Stokkemarke Beboerforening som også udgiver Stokkemarke Beboerblad 4x årligt.. Formålet med web-siden er at synliggøre alle aktiviteter i by og område. Skabe interesse for vores by og området, og give foreninger, institutioner og virksomheder plads til deres (lokale) aktiviteter. (Se også den digitale udgave af "Stokkemarke Beboerblad" via fanen " Beboerblad". Her findes den som både .pdf og .swf (bladrefil – kun hvis ikke bladet bliver for tungt med billeder). © 2015