Projektet - Mejeriet - byens have
STOKKEMARKE BY OG OMRÅDE

Projektet:

Mejeriet - byens have


2007 –> 2016


Mejeriet i 2016Området hedder i dag ” Mejeriet" dog med tilføjelsen "Mejeriet – byens have" stadig en klar henvisning til områdets tidligere funktion, og henvisning til den nye brugbarhed.
QR-koder skal her, og mange steder i byen, fortælle historien der binder fortid, udvikling og nutid sammen.
Vi har fået fond-tilskud fra Friluftsrådet, og sponsorater fra lokale virksomheder.
Området står idag med en række bænke/borde, både træer og frugttræer, buske og frugtbuske, store stammer danner motionscirklen, Shelter og natur-telt området er i brug. Den store bålplads har været været i brug i de to sidste års store og vellykkede Sankt Hans aften arrangementer.
Her i 2016 vil stier blive ført gennem græsset, for yderlige at skabe stemning og plads til oplevelser. Vi har flere planer for 2016. Det og meget mere, er med til at løfte området, og give nye generationer pejlemærker om både fortid og nutid, og som muligvis senere i livet giver lyst til at komme tilbage til steder, det både var vedkommende og fremadskuende.

 

Arrangementer i  2016

Kommende Arrangementer


Mejeriet 23. Juni: Sankt Hans aften på Mejeriet: 
Sankt Hans aften på "Mejeriet - byens have" - igen i år
Nyd en af byens hyggeligste sommer aftener i Stokkemarke
For tredie år holder vi en stor Sankt Hans aften i Stokkemarke med musik, bål, spisning og hygge.
På "Mejeriet" er der borde og bænke, men tag gerne selv en ekstra stol eller tæppe med, vi plejer at blive mange til den dejlige aften.
Der er stort bål, og dejlig spillemandsmusik gennem aftenen.
Husk at forud bestille sandwich af helstegt pattegris, som tilberedes på Mejeriet. Bestilling hos Dagli' Brugsen eller Bageren.
Du er også velkommen til selv at tage lidt mad med. Der er mulighed for at købe lidt drikkevarer.
Kl. 18.00 Velkommen
Kl. 18.30 Højreby Spillemænd spiller gennem aftenen
Kl. 20.20 Båltale
Kl. 20.30 Sankt Hans bålet tændes! Midsommervisen
Alle er velkommen!

Kom og vær med i det store arrangement på det grønne og aktive område i Stokkemarke.
Se mere i bladet.

Mød by og område på en dejlig aften
Arrangementer støttes af Stokkemarke Dagli' Brugs, lollandsskovgrise.dk og Stokkemarke Bageri.
Arrangeres af Stokkemarke Beboerforening og Mejeriudvalget

 

Historien


Historie:
Industrivirksomheder, ofte udsprunget af landbruget, er både opstået og nedlagt. I Stokkemarke stod en af de mest imposante bygninger, ” Andelsmejeriet” tilbage som et nedslidt industisår i vestenden af byen. Bygningerne var gået fra et mejeri til en konsumvarer fabrik. Mange kan stadig tale med om dagligdag og arbejdskollegaer på virksomheden. Dårlig vedligehold og mangel på respekt for bygningerne fik de mange nedslidte bygninger til at ligne en ruin, en meget skæmmende ruin, der på grund af sin størrelse, grunden er på over 9000 m2, satte et stærk negativ præg på området.
Heldigvis blev bygningen købt op af Lollands Kommune, der efter længere tids arbejde, har nedrevet alle bygninger, undersøgt område for forurening, og i lokalplanen fået det ændret til et grønt område.
De 9000 m2, der stod meget nøgternt, helt uden græs, og med kun få spredte træer og krat er nu overdraget til byen. I sommeren 2013, blev der sponseret græs, som er sået, der er samlet sten og div. ting op så der kan slås græs.
Kommunen har "sponseret" Shelter og muldtoilet, og der er indkøbt en række bænke/borde.

 

 

Da områdefornyelse i 2007 gav mulighed for at ændre på byens profil, var det største ønske i byen at få nedrevet "det gamle mejeri", og skabt et grønt område på stedet. Dette blev dog ikke muligt inden for den givne tidsramme.
Alligevel lykkedes det efterfølgene at få mejeri-grunden ryddet og udlagt til grønt område (se ovenstående).

Hvad var områdefornyelsen?
Område fornyelsen: Tilbage i april 2007 blev der givet tilsagn om 7 mill. (Stokkemarke) til en beskæftigelses-indsats og områdefornyelse.
Tre byer indgik i projektet Stokkemarke, Sandby og Errindlev. Ideen var at skabe mere grønne og aktive byer, at øge det socialt samvær, fx. gennem aktive og smukke mødesteder, og stimulere til et aktivt liv, der også ville tiltrækker nye beboere og turister.
15 aug - 2007. Foreninger i Stokkemarke holdt møde omkring område-fornyelsen, der fremkom en del ideer. Samtidig blev der nedsat et kontaktudvalg, hvis opgave var at samle/udvikle forslag til områdefornyelsen.
11 oktober - 2007 og senere 27. november  2008. Flere Borgermøder fører til en lang række foreslag, hoved ønsket er nedrivning af "det gamle mejeri". Men der kom også foreslag om etablering af et Kultur- Beboerhus, et Torv på "den gamle bymidte", udbygning af hallen, stier og grønne områder, renovering/nedrivning af flere falde færdige huse (Brandsmosevej 1 og Stokkemarke Kro), en renovering af Branddam. Tanker om vejtræer langs hovedgaden, byprotaler, Naturlegeplads/aktivitesområde (ved skolen) og flere andre foreslag var i spil.

Foreslagende blev efter justeringer teknisk/juridisk med Lollands kommune til: Torvet, oprensning og etablering af grønt område ved Branddam (Brandsmosevej), en stor og omfattende renovering af Kultur- Beboerhus, som også tidligere var delvis Beboerhus ("Stokkemarke Gamle Skole" – hvor også Ungdomsklubben holder til). Samtidig blev der skabt et stor "Motion-område" med helt moderne (alminum) redskaber, samme sted.
Mere følger ...

Hvad skete sidste år på "Mejeriet - byen have" ? Læs her

Mere historier om Andelsmejeriet i Stokkemarke. Læs her