Mejeriet - byens have
STOKKEMARKE BY OG OMRÅDE

Velkommen til

Mejeriet


2016


Mejeriet i 2016Området hedder i dag ” Mejeriet" dog med tilføjelsen "Mejeriet – byens have" stadig en klar henvisning til områdets tidligere funktion, og henvisning til den nye brugbarhed.
QR-koder skal her, og mange steder i byen, fortælle historien der binder fortid, udvikling og nutid sammen.
Vi har fået fond-tilskud fra Friluftsrådet, og sponsorater fra lokale virksomheder.
Området står idag med en række bænke/borde, både træer og frugttræer, buske og frugtbuske, store stammer danner motionscirklen, Shelter og natur-telt området er i brug. Den store bålplads har været været i brug i de to sidste års store og vellykkede Sankt Hans aften arrangementer.
Her i 2016 vil stier blive ført gennem græsset, for yderlige at skabe stemning og plads til oplevelser, alt for at skabe en dejlig oplevelse og stemning. Vi har flere planer for 2016. Det og meget mere, er med til at løfte området, og give nye generationer pejlemærker om både fortid og nutid, og som muligvis senere i livet giver lyst til at komme tilbage til steder, det både var vedkommende og fremadskuende.
læs mere om historien og projektet bag området

 

Arrangementer i  2016

Kommende Arrangementer


Mejeriet 23. Juni: Sankt Hans aften på Mejeriet: 
Sankt Hans aften på "Mejeriet - byens have" - igen i år
Nyd en af byens hyggeligste sommer aftener i Stokkemarke
For tredie år holder vi en stor Sankt Hans aften i Stokkemarke med musik, bål, spisning og hygge.
På "Mejeriet" er der borde og bænke, men tag gerne selv en ekstra stol eller tæppe med, vi plejer at blive mange til den dejlige aften.
Der er stort bål, og dejlig spillemandsmusik gennem aftenen.
Husk at forud bestille sandwich af helstegt pattegris, som tilberedes på Mejeriet. Bestilling hos Dagli' Brugsen eller Bageren.
Du er også velkommen til selv at tage lidt mad med. Der er mulighed for at købe lidt drikkevarer.
Kl. 18.00 Velkommen
Kl. 18.30 Højreby Spillemænd spiller gennem aftenen
Kl. 20.20 Båltale
Kl. 20.30 Sankt Hans bålet tændes! Midsommervisen
Alle er velkommen!

Kom og vær med i det store arrangement på det grønne og aktive område i Stokkemarke.
Se mere i bladet.

Mød by og område på en dejlig aften
Arrangementer støttes af Stokkemarke Dagli' Brugs, lollandsskovgrise.dk og Stokkemarke Bageri.
Arrangeres af Stokkemarke Beboerforening og Mejeriudvalget


Afholdte Arrangementer i  2016


Mejeriet - byens have: 16. April kl. 10.00: Så blev de sidste træer/planter ... næste sat. "Mejeriet" tager bestemt form.
Der er fortsat vedligehold, og brug for sponsering, både tiludvikling og arrangementer – og her er også DU meget velkommen ( mail gerne til mig på stb@stokkemarke.dk eller ring 20821001)
Ellers ser vi allerede nu frem til Sankt Hans aften på "Mejeriet"! Se mere her. Vi ses: Mejeriet · Vestre Landevej 291!

Placeholder image


Hvad skete sidste år på "Mejeriet - byen have" ? Læs her

Projektet  "Mejeriet - byen have", hvad er det ? Læs her

Mere historier om Andelsmejeriet i Stokkemarke. Læs her